Přehradní nádrž Slezská Harta

Přehradní nádrž Slezská Harta patří mezi nejnovější stavby svého druhu v České republice a rozlohou se řadí mezi 10 největších. Její výstavba začala v roce 1987 a její dokončení je spjato s katastrofickými povodněmi, které zasáhly zejména Slezsko, Moravu a východní Čechy v roce 1997.

Účel přehrady

O výstavbě této vodní nádrže se začalo uvažovat v 60. letech minulého století, kdy níže položené vodní dílo Kružberk a vodní nádrže Morávka a Šance již přestávaly stačit na zásobování blízké ostravské aglomerace pitnou vodou.

Slezská Harta příznivě ovlivňuje jakost surové vody pro vodárenské účely, nadlepšuje průtoky na řekách Moravici, Opavě a Odře, umožňuje odběr vody pro průmysl a její součástí je i vodní elektrárna.

Výstavba

Přípravné práce započaly v roce 1984 sociologickým průzkumem v oblasti, která měla být zatopena. Jednalo se s obyvateli o výkupu jejich nemovitého majetku, jejich vystěhování a výstavbě náhradního bydlení. Následoval rozsáhlý geologický průzkum, který zjistil nepříliš stabilní podloží v místě budoucí hráze. Na základě těchto závěrů bylo nutné vyztužit příslušné svahy proti sesuvům.

Stavba nádrže oficiálně začala v roce 1987, budování hlavních objektů staveniště však započalo už předchozího roku. Vedle výstavby samotné hráze a jejího technického zázemí bylo třeba v oblasti zbourat a odklidit veškeré budovy a zároveň postavit náhradní domy a byty pro vystěhované obyvatele a také hotel pro stavbaře. Musely se vybudovat nové úseky silnic vč. mostů. Dále bylo nutné pokácet stromy, odstranit keře a další porosty, položit přeložky plynovodu, telefonního i elektrického vedení a mnoho dalších doprovodných úkonů.

Napuštění

Podle studií se nádrž měla napouštět 5 až 15 let. V červenci roku 1997 (těsně před svým dokončením) už však přehrada posloužila k zastavení velké vody. Během pouhého týdne se naplnila a zastavila tak vodu o 1,5násobku objemu blízké nádrže Kružberk. Takovou masu vody by Kružberk nepojal. Slezská Harta tím zabránila škodám, které by vznikly, pokud by se takové množství vody o několik desítek kilometrů dál vlilo do řeky Opavy.

Technické údaje na závěr

Hráz:

 • délka v koruně – 540 m,
 • max. výška – 64,8 m,
 • sypaná, přechodová část štěrková, stabilizační část kamenitá vázaná do skalního podloží revizní štolou,
 • šikmé střední jílové těsnění, dvoustupňový pískový filtr,
 • podloží těsněno do hloubky 10 – 55 m.

 

Vodní elektrárna:

 • 2 Francisovy turbíny o výkonu 0,39 a 2,75 MW.

 

Objem:

 • stálý – 7,6 mil. m3,
 • celkový – 218,7 mil. m3,
 • zásobní letní – 182 mil. m3,
 • retenční letní – 29,2 mil. m3,
 • zásobní zimní – 186,2 mil. m3,
 • retenční zimní – 24,9 mil. m3.

 

Další údaje:

 • zatopená plocha – 870 ha,
 • zaručený odtok – 3,95 m3/s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *